เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ได้ตีพิมพ์บทวิเคราะห์ของ Christopher Mims นักข่าวของหนังสือพิมพ์ ซึ่งวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดของสมาร์ทโฟน โดยระบุว่าในตลาดสมาร์ทโฟน แนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันคือสภาพของตลา ดที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่าง "ของหรู" (luxury) กับของอื่นๆ (everyone else) และมองว่าตลาดของสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการอย่าง Android จะมีราคาลดลงเรื่อยๆ
Mims ระบุเอาไว้ในบทวิเคราะห์ว่า ตลาดของสมาร์ทโฟนเมื่อถึงจุดที่เริ่มอิ่มตัว ก็จะเริ่มเหมือนสินค้าอื่นๆ ที่ถ้าไม่ใช่ของแพงไปเลยก็เป็นของราคาถูกไปเลย โดยจะเห็นได้จากการที่ราคาโทรศัพท์เฉลี่ยของ Android นั้นเข้าใกล้ 200 เหรียญมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วน Apple นั้นกลับมีราคาที่ค่อนข้างคงที่ (และในช่วงที่ผ่านมาก็สูงขึ้นด้วยซ้ำ) ซึ่งสภาพการณ์แบบนี้ ทำให้ Samsung เอง ยังต้องตกที่นั่งลำบาก และเลือกที่จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์มาขายสมาร์ทโฟนราคาถู กมากขึ้น ตามรอย Xiaomi จากประเทศจีน ที่ขายเครื่องราคาถูกมาตลอด
เขายังให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า การที่ Apple ขายสินค้าได้ในราคาเฉลี่ยที่แพงขึ้นและยังขายได้มากข ึ้น คือลักษณะของสินค้าหรู (a luxury good) อีกด้วย โดยเขาสรุปว่า Apple น่าจะยังคงมีกำไรที่แข็งแกร่งต่อไป ส่วนราคาเฉลี่ยของโทรศัพท์อื่นๆ ในฝั่งของ Android ก็จะมีราคาถูกลง และคนทั่วไปเข้าถึงได้นั่นเอง
ทั้งนี้ Mims ไม่ได้พูดถึง Windows Phone แต่อย่างใด
ที่มา - The Wall Street Journal
Market, Mobile, Smartphone, Wall Street Journal
อ่านต่อ...