Google ประสบความสำเร็จในการขอจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ซึ่ง Google ระบุในเอกสารสิทธิบัตรว่ามันคืออุปกรณ์ระงับกลิ่นกาย
หลักการพื้นฐานของมันคือการพ่นน้ำหอมออกมาดับกลิ่นกา ยของผู้ใช้ แต่สิ่งที่ทำให้มันต่างจากสเปรย์น้ำหอมทั่วไปที่ผู้ค นใช้กันก็คือ อุปกรณ์ตัวนี้จะรู้ได้เองเมื่อถึงเวลาที่มันต้องทำงา น
มันจะอาศัยข้อมูลต่างๆ จากสภาพแวดล้อมมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลเชิงชีวภาพของผ ู้ใช้ เมื่ออุปกรณ์รู้ว่าผู้ใช้มีอุณหภูมิร่างกายสูงและมีอ ัตรการเต้นของหัวใจที่เร็ว ก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าผู้ใช้กำลังเหนื่อยจากการใช้แ รง และเมื่อใช้งานไปนานเข้า มันสามารถจดจำรูปแบบการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผ ู้ใช้ได้ด้วย เป็นต้นว่า มันจะรู้ได้ว่าผู้ใช้มักจะไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสวัน ไหนเวลาใด และจะทำงานได้โดยอัตโนมัติ
ไม่เพียงแต่จะคอยฉีดพ่นน้ำหอมออกมากลบกลิ่นไม่พึงประ สงค์ได้เท่านั้น ในยามที่ผู้ใช้ต้องเดินทางไปไหนมาไหนทั้งที่ยังเหงื่ อชุ่มตัวอยู่ อุปกรณ์ตัวนี้ของ Google จะช่วยแนะนำเส้นทางให้ผู้ใช้สามารถหลบเลี่ยงการพบปะก ับคนรู้จักในช่วงเวลาดังกล่าวได้ด้วย
ถึงตรงนี้ยังคาดเดาได้ยากว่า Google มีความคิดจะเอาจริงกับการสร้างอุปกรณ์นี้ให้เป็นชิ้น เป็นอันมากแค่ไหน แต่ถ้าหากมีการพัฒนาขึ้นมาจริง ก็น่าจะสนใจว่า Google จะทำมันออกมาในลักษณะของอุปกรณ์พกพา หรือเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานในรถยนต์กันแน่
ที่มา - Engadget, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO


Google, Patent
อ่านต่อ...