จำได้ไหม? พวกเราจำได้ใช่ไหม? ปีที่แล้ว Google เผยแพร่งานวิจัยการใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่เรียนรู้จนสามารถแ ยกแยะวัตถุที่เห็นในภาพต่างๆ ได้ ล่าสุด Microsoft ก็โชว์ผลงานลักษณะเดียวกันนี้ให้เห็นบ้าง โดย Microsoft อ้างว่านี่เป็นครั้งแรกที่ระบบซอฟต์แวร์สามารถเอาชนะ มนุษย์ได้สำเร็จในการแยกแยะวัตถุในภาพ
Microsoft อ้างอิงจากการแยกแยะวัตถุในภาพจากคลังภาพของ ImageNet (เจ้าเดียวกับที่จัดการแข่งขันซอฟต์แวร์แยกแยะวัตถุใ นภาพชื่อ ILSVRC ที่ Google ได้แชมป์บางประเภทในปีก่อน) โดยระบุว่าผลงานของ Microsoft ระบุข้อมูลวัตถุในภาพผิดไปเพียง 4.94% ต่ำกว่าค่าประมาณอัตราการผิดพลาดจากการแยกแยะด้วยสาย ตามนุษย์ซึ่งอยู่ที่ 5.1%
Microsoft ระบุว่าในบางครั้งระบบคอมพิวเตอร์ของพวกเขาก็ยังไม่ฉ ลาดเท่ากับการพิจารณาโดยมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องอาศัยการพิจารณาข้อมู ลในบริบทหรือต้องใช้การอนุมานเข้ามาช่วย หรืออย่างในกรณีที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพ าะด้านในระดับสูงมาช่วยระบุวัตถุในภาพนั้นมนุษย์ก็ทำ ได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์เช่นกัน
อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์สามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าสาย ตามนุษย์ในสถานการณ์ที่ต้องแยกแยะสิ่งต่างๆ โดยอาศัยรายละเอียดเล็กๆ เช่นการแยกแยะแกะสายพันธุ์ต่างๆ ออกจากกัน เป็นต้นว่า การแยกแยะระหว่าง "แกะ" และ "วัว" นั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมนุษย์และคอมพิวเตอร ์ แต่การแยกแยะว่า "แกะ" หรือ "วัว" ในภาพนั้นเป็นสายพันธุ์ใดกลับกลายเป็นโจทย์ยากสำหรับ มนุษย์ในขณะที่คอมพิวเตอร์ยังคงใช้ข้อมูลรายละเอียดป ลีกย่อยเรื่องสี, รูปร่าง, พื้นผิว มาจำแนกสายพันธุ์ได้ถูกต้องแม่นย่ำกว่า
น่าสนใจว่าหากจะวัดกันแล้ว งานวิจัยเรื่องการแยกแยะวัตถุในภาพของ Microsoft และ Google นี้ ใครจะเจ๋งกว่ากัน
ที่มา - GigaOm

Microsoft, Microsoft Research, Research, Image Processing
อ่านต่อ...