ช่วงหลังมานี้ฝั่งโลกตะวันตกให้ความสนใจลงทุนในธุรกิ จต่างทวีปมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดมีรายงาน 500 Startups กลุ่มทุนรายใหญ่ของสหรัฐมีแผนจะลงทุนในประเทศไทยกว่า 10 ล้านเหรียญ เพื่อรุกคืบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอีกขั้น
ก่อนหน้านี้เองในปี 2013 นั้น 500 Startups เพิ่งลงเงินก้อนเท่าๆ กันในประเทศไทยชื่อ 500 Durians และในรายงานล่าสุดระบุว่าการลงทุนครั้งนี้จะใช้ชื่อแ ผนว่า 500 Tuktuks
รายละเอียดปลีกย่อยทั้งเป้าหมายที่จะลงทุน ระยะเวลาลงทุนของ 500 Tuktuks ยังไม่ได้ระบุมา แต่ยืนยันแล้วว่ามีแน่นอนจากเอกสารที่ส่งให้กับนักลง ทุน ที่ระบุถึงการแข่งขันอันจะเริ่มลงเงินให้ประมาณ 75,000 เหรียญ และต่อเนื่องอีก 150,000 เหรียญต่อราย โดยคาดกันว่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนหน้า
ที่มา - TechCrunch
Startup, Thailand
อ่านต่อ...