ไมโครซอฟท์ถอนแพตช์ KB2920732 ที่แก้ปัญหาเสถียรภาพของซอฟต์แวร์ระหว่างการเล่นภาพเ คลื่อนไหว แต่หลังจากติดตั้งแพตช์นี้ไปแล้วผู้ใช้จำนวนหนึ่งกลั บรายงานว่าไม่สามารถเปิดโปรแกรมขึ้นมาทำงานได้
เมื่อปีที่แล้วไมโครซอฟท์ก็ถอนแพตช์ของวินโดวส์ออกไปหลายตัวเนื่องจากทำให้เครื่องรวนไปจ นถึงแครช
ที่มา - The Register
Microsoft
อ่านต่อ...