เว็บไซต์ TechCrunch รายงานว่า บัญชีทวิตเตอร์ของ Anthony Noto หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Finance Officer - CFO) ของบริษัททวิตเตอร์ถูกแฮกเมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา แต่ต่อมาก็ถูกกู้คืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ยังไม่มีประกาศจากทวิตเตอร์ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไ ด้อย่างใด แต่คาดจากการโพสต์ข้อความสแปมเพียงอย่างเดียวว่าการโ จมตีนี้คงไม่ได้ระบุเป้าหมายว่าต้องเป็นใคร และเหตุการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับ API key เก่าที่ถูกลืมอยู่ในบริการ third-party
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีปัญหาด้านความปลอดภัยบนทวิตเต อร์ เพราะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาด้านความปลอดภัยกับบัญชีขอ ง เทย์เลอร์ สวิฟต์, Chipotle และ Newsweek เป็นต้น
ที่มา: TechCrunch
Twitter, Hacking
อ่านต่อ...