วันนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ Microsoft ประกาศเปิดตัวศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ (Cybercrime Satellite Center) อย่างเป็นทางการ โดยจะเป็นสาขาของสำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาอีกทีหน ึ่ง และเป็นส่วนหนึ่งของสาขาย่อยที่บริษัทตั้งใจว่าจะขยา ยให้ครบ 12 สาขา ภายในปีนี้
ศูนย์ดังกล่าวนี้จะมีหน้าที่วิเคราะห์ ติดตาม และแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในโลกออ นไลน์กับพันธมิตรและศูนย์เตือนภัยทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยพื้นที่การทำงานจะครอบคลุมประเทศในแถบเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ อินเดีย เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ที่น่าสนใจคือท่าทีของทางการสิงคโปร์ ที่ออกมาระบุว่าการเข้ามาของศูนย์ดังกล่าว จะทำให้สิงคโปร์ปลอดภัยจากภัยทางโลกออนไลน์มากขึ้นกว ่าเดิม หลังจากที่เคยมีรายงานเมื่อปี 2013 ระบุว่าสิงคโปร์มีต้นทุนต่อเหยื่อหนึ่งคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปประมาณ 4 เท่า ซึ่งท่าทีของรัฐบาลดังกล่าวนี้สวนทางกับรัฐบาลไทย ที่ยืนยันต้องผลักดันร่างกฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชน
ที่มา - Channel News Asia
Microsoft, Singapore, Cybercrime
อ่านต่อ...