ไมโครซอฟท์เปิดตัว Microsoft Math แอพสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผนวกการเชื่อมต่อก ับผู้อื่น (ผ่าน Microsoft Account) ลงไป โดยผู้เรียนสามารถศึกษาทฤษฎีต่างๆ ทำแบบทดสอบ และสามารถร่วมมือหรือแข่งขันกับผู้เรียนรายอื่นผ่านแ อพได้
ไมโครซอฟท์ยังกล่าวว่า คุณครูยังสามารถใช้แอพนี้กระตุ้นนักเรียนและติดตามกา รเรียน เพื่อที่จะสามารถฟีดแบ็กได้เรื่องเฉพาะเจาะจงแก่นักเ รียนได้
ดาวน์โหลดได้แล้วที่ Windows Phone Store ครับ
อนึ่ง บริการเบื้องหลังแอพนี้เคยมีชื่อว่า Nokia Mobile Mathematics ครับ
ที่มา: Windows Central


Mathematics, Microsoft, Mobile App, Windows Phone
อ่านต่อ...