พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานกรรมการ ทีโอที เปิดเผยว่า นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผ ู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป ซึ่งคุณธันวาได้เข้ามารับตำแหน่งนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยอธิบายสาเหตุที่ขอลาออกว่ามีภารกิจมาก และไม่สามารถทุ่มเทเวลาได้
ในระหว่างสรรหาซีอีโอคนใหม่นี้ บอร์ดทีโอทีจึงแต่งตั้งนายมนต์ชัย หนูสง รองซีอีโอสายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราว
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นซีอีโอคนใหม่ของ ทีโอที มีอยู่ 3 คน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา คือ พล.ต.สุรพล ตาปนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก, นายสมพรต สาระโกเศศ อดีตกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอน ิกส์ (ETDA) และนายศิริพงษ์ โลหะศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำกัด
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ
TOT




อ่านต่อ...