หลังจากมีข่าวลือ Apple และ Google กำลังพัฒนารถยนต์ไร้คนขับอยู่ ก็มีข่าวว่า Sony ก็สนใจรถยนต์ไร้คนขับอยู่เช่นกัน Financial Times อ้างว่า Sony ได้ลงทุนราว 100 ล้านเยน (ประมาณ 27 ล้านบาท) เพื่อซื้อหุ้น 2% ของบริษัท ZMP ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์รถ โดย Sony หวังจะนำเอาเทคโนโลยีเซนเซอร์รับภาพของตนเข้าไปร่วมพ ัฒนารถยนต์ไร้คนขับ
Sony นับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่รายที่ 3 จากวงการไอทีที่ให้ความสนใจรถยนต์ไร้คนขับ โดย Google นับเป็นบริษัทแรกที่ให้ความสนใจและพัฒนาอย่างจริงจัง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วน Apple ก็มีข่าวเกี่ยวกับการชิงตัวพนักงานเมื่อไม่นานมานี้
สำหรับ Sony เอง ไม่ได้สนใจรถยนต์ไร้คนขับโดยตรง แต่ต้องการเป็นผู้นำด้านเซนเซอร์สำหรับรถยนต์ไร้คนขั บ เนื่องจากความต้องการเซนเซอร์รับภาพที่จะนำไปใช้ในรถ ยนต์ไร้คนขับนั้นแน่นอนว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่กำลังจะมีเข้ามาในไ ม่กี่ปีนี้ตลอดไปจนถึงปี 2573 (ค.ศ. 2030) โดยคาดว่ารถ 1 คัน จะต้องการกล้องรับภาพอย่างน้อย 10 ตัว และคาดว่าเซนเซอร์รับภาพสำหรับรถยนต์ไร้คนขับนั้นจะม ีราคาสูงกว่าเซนเซอร์รับภาพในอุปกรณ์พกพาถึง 5 เท่า โดยนักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการขายเซนเซอร์รับภาพสำหรั บรถยนต์ไร้คนขับสูงถึง 102 ล้านหน่วย ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020)
ที่มา: Financial Times ผ่าน VR-ZONE
Automobile, Image Sensor, Sony
อ่านต่อ...