ผู้ชายและผู้หญิงในบางครั้งอาจมีปัญหาในการสื่อสารไม ่เข้าใจกัน โดยเฉพาะเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านที่กว่าจะอธิบายอะไรต่อมิอะไรได้เข ้าใจตรงกันก็ใช้เวลานานอยู่ IKEA จึงทำแอพอีโมติคอน ที่จะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้เกิดความรักควา มเข้าใจและความสันติในบ้านของคุณ ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ชายจะขอบคุณผู้หญิงที่ช่วยทำความสะอาดบ้านให้ ถ้าเขาใช้แอพ IKEA เขาสามารถส่งอีโมจิจบได้ใน 2 ตัว แทนที่จะต้องพิมพ์ความรู้สึกยาวยืด
หนึ่งภาพแทนพันคำได้ฉันใด แอพ IKEA ก็อาจทำได้ฉันนั้น การทำงานของแอพ IKEA อีโมติคอน จะเหมือนคีย์บอร์ดหนึ่งในโทรศัพท์ทุกประการ ใครสนใจดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดได้ ที่นี่ (มีทั้ง iOS และ Android)
ที่มา - IKEA

IKEA
อ่านต่อ...