Fast Company มีบทความตั้งคำถามว่าทำไมผลงานการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ของ ซัมซุงถึงออกมาแย่ (ต้นฉบับใช้คำว่า "stink") โดยสัมภาษณ์ Kevin Lee ผู้บริหารที่เคยมีตำแหน่ง head of product strategy and user experience design ของ Samsung Design America (ปัจจุบันเขาอยู่กับ Visa)
Lee อธิบายว่าจริงๆ แล้วซัมซุงจ้างบริษัทดีไซน์ระดับโลกมากมาย ผลงานต้นแบบที่นำมาเสนอหลายตัวน่าประทับใจมาก ซัมซุงไม่ได้ขาดแคลนไอเดียหรือดีไซเนอร์เก่งๆ แต่ปัญหาเป็นเพราะไอเดียเหล่านี้ถูกปรับเปลี่ยนแก้ไข ระหว่างการพัฒนาเป็นสินค้าจริงๆ ด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบบตะวันออก
ปัญหาของซัมซุง (และบริษัทสายเอเชีย) ไม่ได้เกิดจากผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นวัฒนธรรมแบบตะวันออกที่ไม่เน้นความขัดแย้ง เน้นความสมานฉันท์ ประนีประนอมให้ทุกฝ่ายในบริษัทสมประโยชน์ ดังนั้นซัมซุงจึงมีแนวโน้มที่จะดัดแปลงแก้ไขโครงการต ้นแบบให้มีลักษณะรอมชอมมากขึ้น จนสูญเสียความโดดเด่นที่ดีไซเนอร์ระดับโลกคิดมาให้

นอกจากนี้ โมเดลธุรกิจของซัมซุงก็เน้นการขายสินค้าจำนวนมากๆ หลากหลายรุ่น แต่มีกำไรต่ำอยู่แล้ว วัฒนธรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของซัมซุงจะเน้นการซอยรุ่ นย่อย (SKU) เยอะๆ เพือจับตลาดผู้บริโภคทุกกลุ่ม ซึ่งสวนทางกับวัฒนธรรมการดีไซน์ของโลกตะวันตก ที่เน้นความเป็นปัจเจกของดีไซเนอร์ เต็มไปด้วยอีโก้ และมั่นใจว่างานดีไซน์ของตัวเองดีเยี่ยม (Lee เรียกอาการนี้ว่า Steve Jobs Syndrome)
สิ่งที่เกิดขึ้นคือแอปเปิลกับซัมซุงมีรายได้พอๆ กัน แต่แอปเปิลมีอัตรากำไรดีกว่ามาก เพราะเน้นส่วนต่างกำไรมาตั้งแต่ต้น และแอปเปิลมีจำนวนรุ่นของสินค้าน้อยกว่ามาก
ในบทความยังสัมภาษณ์ดีไซเนอร์จากโลกตะวันตกหลายคน ที่มีประสบการณ์รับจ้างทำงานให้บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ จากเอเชีย (เช่น Sharp) และพบปัญหาคล้ายๆ กันว่าผู้บริหารฝั่งเอเชียจะต้องหาฉันทามติร่วมกัน โดยขอให้ปรับแก้ดีไซน์บางอย่างไม่ให้สุดขั้วเกินไป
Lee บอกว่าซัมซุงคงไม่สามารถเปลี่ยนแนวทางการทำงานแบบนี้ ได้เร็วนัก เพราะมันกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรไปแล้ว
ที่มา - Fast Company, ภาพประกอบจาก Samsung Design
Samsung, Design
อ่านต่อ...