ไมโครซอฟท์ประกาศจับมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์แห่งใหม่ (MIC) เพื่อมุ่งสนับสนุนทรัพยากรทางไอทีให้กับนักเรียนนักศ ึกษา โดยในประเทศไทยนับว่าเป็นแห่งที่ 113 จากทั่วโลก
การสนับสนุนของศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ จะมีตั้งแต่การเขียนแอพ ไปจนถึงให้คำแนะนำทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างทั้งแรงงานไอที และธุรกิจใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปในอนาคต
ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์แห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ที่สำน ักงานของ สวทช. ณ ซอยโยธี ถนนพระราม 6 โดยได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากไมโครซอฟท์ อาทิ เทคโนโลยีกลุ่มเมฆของไมโครซอฟท์อย่าง Azure เป็นต้น

Microsoft, NSTDA, Thailand
อ่านต่อ...