หน่วยงานวิจัยของ GE หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อ General Electric ได้ผลิตแท็ก RFID ที่มีความสามารถในการตรวจจับวัตถุระเบิดและสาร oxidizer (ซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มความรุนแรงแก่การเผาไหม้) โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาจาก Technical Support Working Group (TSWG) อันเป็นหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกา
แท็ก RFID แบบพิเศษของ GE นี้มีขนาดพอๆ กับแสตมป์ดวงหนึ่งเท่านั้น มันประกอบด้วยส่วนของวงจร RFID ที่จะใช้สำหรับการส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุ (พร้อมตอบรับเครื่องสแกนทันทีโดยที่ตัวมันเองไม่ต้อง การพลังงานจากแบตเตอรี่แต่อย่างใด) และมีสารเคมีที่เป็นตัวตรวจจับวัตถุระเบิดเคลือบแท็ก เอาไว้ เมื่อมีผู้เอาเครื่องสแกนแบบพกพามาใกล้แท็กก็จะรู้ได ้ว่ามีวัตถุอันตรายอยู่ตรงบริเวณนั้น
การพัฒนาแท็ก RFID นี้จะช่วยให้งานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะในขั้นตอนการตรวจหาวัตถุระเบิดนั้นทำได้อย่า งมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ มากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยแท็กที่มีขนาดเล็กและราคาถูก (อยู่ในช่วง 0.05-0.50 ดอลลาร์) ทำให้สามารถผลิตเป็นจำนวนมากและนำไปติดตั้งไว้ได้สาร พัดสถานที่ เป็นต้นว่า ตู้คอนเทนเนอร์, กระเป๋าเดินทาง, ตู้ล็อกเกอร์ เป็นต้น ทั้งยังช่วยให้การเฝ้าระวังวัตถุระเบิดทำได้ง่ายและส ะดวกกว่าการใช้สุนัขดมกลิ่นหรือเครื่องสแกนวัตถุระเบ ิด
GE ระบุว่าแท็กตรวจหาวัตถุระเบิดนี้จะพร้อมผลิตขายจริงใ นอีก 2-3 ปีข้างหน้า และในอนาคต GE ก็ตั้งใจว่าจะพัฒนาแท็ก RFID แบบอื่นที่จะสามารถตรวจหาอาวุธชีวภาพ, ก๊าซอันตราย รวมทั้งตรวจการเสื่อมสภาพของฉนวนไฟฟ้าด้วย
ที่มา - Phys.Org

RFID, Security
อ่านต่อ...