นโยบายชื่อจริงของเฟซบุ๊กเป็นช่องทางให้คนจำนวนมากถู กรายงานและปิดบัญชีกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบัญชีที ่ไม่ใช่ชื่อตะวันตกและผู้ตรวจสอบไม่เข้าใจการใช้ชื่อ หรือไม่เชื่อเอกสารที่ส่งไปให้ แต่นโยบายนี้ก็ส่งผลกระทบไปถึงชาวสหรัฐฯ เองที่ใช้ชื่อท้องถิ่น กรณีล่าสุดคือ Dana Lone Hill ที่เฟซบุ๊กไม่เชื่อว่าเป็นชื่อจริง
หน้าจอเฟซบุ๊กระบุให้ Lone Hill ส่งเอกสารทางกฎหมายเพื่อยืนยันชื่อของเธอ แม้นโยบายของเฟซบุ๊กจะไม่เคยระบุว่าต้องใช้ชื่อตามเอ กสารทางกฎหมายก็ตามที ปีที่แล้ว Chris Cox ผู้บริหารฝ่ายสินค้าของเฟซบุ๊กก็ยืนยันนโยบายนี้และส ัญญาว่าจะปรับปรุงระบบแจ้งชื่อจริง
เหยื่อของนโยบายและการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็น เอกภาพและสับสน ทำให้บัญชีคนถูกบล็อกอยู่เรื่อยๆ เช่น Shane Creepingbear
Lone Hill ส่งเอกสารให้เฟซบุ๊กจำนวนหนึ่ง แต่เจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติมที่มีข้อมูลส่วนตัวม ากขึ้นเช่นบัตรเครดิต เธอเลือกที่จะเขียนบทความรายงานว่าบัญชีของเธอถูกบล็ อค เมื่อสื่อรายงานบทความของเธอ บัญชีของเธอก็กลับมาใช้งานได้
นโยบายชื่อจริงเป็นเครื่องมือทางการเมืองชั้นดีของหล ายชาติ EFF รายงานถึงกลุ่มการเมืองในเวียดนามที่รุมรายงานกลุ่มต รงข้ามว่าไม่ใช่ชื่อจริงเพื่อปิดเพจ
ที่มา - The Guardian, EFF

Facebook, Privacy
อ่านต่อ...