หวัดดีเจ้า ชาวลานนา สบายกันดีไหมเจ้า
คนในกรุงเทพสบายดีเน้อ อยากไปเที่ยวเชียงใหม่เจ้า
มาเที่ยวกรุงเทพมั่งก้อได้น่ะเจ้า
ยินดีที่ได้รู้จักเน้ออออคับ