หลังจากไมโครซอฟท์เปิดให้ผู้ใช้ iPhone ในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ (อาทิ สหรัฐ) ได้ใช้แอพ Sway for iPhone เครื่องมือสร้างเว็บบนบริการ Sway จากมือถือโดยตรง ล่าสุด บริษัทก็ได้อัพเดตแอพเป็นรุ่น 1.2 โดยเพิ่มเติมความสามารถต่างๆ นอกเหนือจากการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพ ดังนี้

  • เพิ่มวิดีโอจากโฟลเดอร์ camera roll
  • สร้างกลุ่มและสแตกของรูปภาพ
  • รองรับรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย (bullet) และลำดับเลข (numbering)
  • เพิ่มลิงก์บนข้อความที่ระบุ
  • เน้นคำหรือประโยคที่ต้องการได้
  • ครอปภาพ นอกจากนั้นภาพถ่ายเอกสารจะถูกยืดให้ตรงและครอปส่วนที ่ไม่ใช่หน้าเอกสารออกไปโดยอัตโนมัติ

ที่มา: Office Blogs

iPhone, Microsoft, Microsoft Office, Sway
อ่านต่อ...