เนื่องจากผมนำรถไปทำสี ถึงเวลานี้ก็เป็นเวลา จะครบ 1 ละ
ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไหมเขาไม่ทำให้ผมซะที ไปทีไรก็มีเหตุผลทุกครั้ง
ผมเลยอยากจะทราบครับว่าพี่น้องทำสีใช้เวลานานซะเท่าไ หร่กัน คันแรกที่ทำก็นานปีครึ่ง
พอเปลี่ยนร้านก็ว่าหน้าจะไวขึ้น กลับพอๆกันเลย เซ็งมากกว่าจะได้ขี่ใช้เวลานานจัง em87