ถอดสปริงเดิม ออกมาแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะต้องตัดกี่ข้อครับ และวัดไดยังไงครับ
โครพอจะรู้ช่วยแนะนำด้วยครับ เป็นเบนซ์w115ครับ มีวิธีการทำ หรืมีรูปประกอบ ช่วยผมด้วยครับ