ไมโครซอฟท์ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะจ่ายเง ินคืนให้กับผู้ใช้ Live Search เมื่อผู้ใช้ได้ทำการซื้อสินค้าผ่านจากผลการค้นหาของท างเว็บ ซึ่งเงินที่จะสามารถเคลมคืนมาได้นั้นจะขึ้นอยู่กับรา คาของสินค้า และอัตราส่วนที่กำหนดไว้ (ทาง ars technica บอกไว้ว่าอัตราส่วนจะอยู่ที่ประมาณ 2-15% หรือมากกว่า)
ทาง ars technica ได้วิเคราะห์ไว้ว่า ปัจจัยของความสำเร็จในความพยายามครั้งนี้ของไมโครซอฟ ท์คือ ความสามารถทางการตลาดของไมโครซอฟท์ โดยให้เหตุผลว่า ถ้าไมโครซอฟท์ทำได้เพียงแค่ให้บรรดาผู้คลั่งไคล้คอมพ ิวเตอร์ (well-informed geeks) ที่มีอยู่เพียงแค่หยิบมือรับรู้นั้น คงไม่ต้องสงสัยว่าแผนการณ์ใหม่ของไมโครซอฟท์นี้ก็คงจ ะค่อยๆ เลือนหายไป ไม่ต่างอะไรกับสถานการณ์ปัจจุบันของ Live Search มากนัก
จากการที่เข้าไปสำรวจเว็บมาคร่าวๆ ดูเหมือนว่าระบบ cash back นี้จะมีผลกับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ที่มา - ars technica, Live Search cashback


อ่านต่อ...