ไมโครซอฟท์ประกาศสนับสนุนฟอร์แมตเอกสารเพิ่มใน Office 2007 Service Pack 2 ดังนี้

  • OpenDocument 1.1
  • PDF 1.5 และ PDF/A
  • XML Paper Specification (XPS) - คู่แข่ง PDF ของไมโครซอฟท์

ทั้งสามฟอร์แมตจะใช้ได้โดยไม่ต้องลงปลั๊กอินเพิ่ม และผู้ใช้สามารถตั้งให้ค่า default เป็น ODF ได้ ส่วนผู้ที่ใช้ Office XP และ Office 2003 จะต้องใช้ตัวแปลงไฟล์ Open XML-ODF translator ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก SourceForge ก่อนหน้านี้ผู้ใช้ Microsoft Office ที่ต้องการ ODF จะต้องติดตั้งปลั๊กอินภายนอกเพิ่มเติมเอง
สำหรับ OOXML รุ่นที่ผ่านมาตรฐาน ISO นั้น (ข่าวเก่า: OpenXML ผ่านเป็นมาตรฐาน ISO/IEC 29500) ไมโครซอฟท์ประกาศว่าจะสนับสนุนใน Office รุ่นถัดไปคือ Office 14 นั่นแปลว่าถ้าเซฟเป็น .docx ตอนนี้ มีความเสี่ยงสูงที่อนาคตจะถูกทิ้งครับ
การประกาศสนับสนุนฟอร์แมตที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น ช่วยให้ไมโครซอฟท์ลดคำครหาจากกรณีผูกขาด โดยเฉพาะในยุโรป ซึ่งตอนนี้โดนหนักพอสมควร
ที่มา - Ars Technica


อ่านต่อ...