เมื่อวานนี้สื่อต่างประเทศหลายสำนักพากันเล่นข่าวที่ นักวิจัยสหรัฐฯ และเดนมาร์คพบความเกี่ยวข้องระหว่างพฤติกรรมการใช้โท รศัพท์มือถือและความผิดปรกติทางอารมณ์ของลูก
ทีมงานวิจัยสำรวจพฤติกรรมหลายด้านของแม่ระหว่างการตั ้งครรภ์และพัฒนาการของลูกเมื่อเข้าโรงเรียน พบว่าการใช้โทรศัพท์มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ กับความผิดปรกติทางอารมณ์และสังคมของลูก
อย่างไรก็ตามทีมงานวิจัยได้ออกมาระบุว่า งานวิจัยนี้ไม่ได้มีข้อสรุปว่าคลื่นวิทยุจากโทรศัพท์ มือถือเป็นสาเหตุสำคัญแต่อย่างใด โดยสาเหตุที่แท้จริงอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่นแม่ไม่ให้ความสำคัญกับลูกเท่าที่ควรอยู่แล้วจึงโ ทรศัพท์มากขึ้น เป็นต้น และแม้การใช้โทรศัพท์มือถือจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู ่ แต่ก็มีตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน อากาศเป็นพิษ, อาหารการกิน, และการได้รับตะกั่ว
งานนี้นับว่าสื่อต่างประเทศหลายค่ายฉะกันเองสนุกสนาน เร็วๆ นี้เราคงได้เห็นบทความขอโทษกันอีกล็อตใหญ่พอสมควรทีเ ดียว
ที่มา - UPI, Discover, RedOrbit


อ่านต่อ...