ผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งของแอปเปิลได้ยื่นข้อเสนอให้บริ ษัทเปิดเผยแผนเป็นประจำทุกปี ว่าจะเสนอใครเป็นซีอีโอคนต่อไป
แผนการนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากบริษัทที่ปรึกษา Institutional Shareholder Services ซึ่งคอยให้คำแนะนำบรรดานักลงทุนในการโหวตออกเสียงกำห นดทิศทางของบริษัท นอกจากนี้แผนการสืบทอดตำแหน่งซีอีโอ ยังได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานนานาชาติแห่งอเมร ิกาเหนืออีกด้วย
ตัวแทนจาก ISS บอกว่าแผนการสืบตำแหน่งซีอีโอจะเป็นหลักประกันให้ผู้ ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า อนาคตของแอปเปิลจะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้
ส่วนแอปเปิลเองระบุว่ามีข้อกำหนดของบริษัทในการวางแผ นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (รวมถึงซีอีโอ) อยู่แล้ว เพียงแต่ไม่เปิดเผยให้คนนอกรับทราบ เพราะจะทำให้คู่แข่งได้เปรียบและอาจมาฉกตัวผู้บริหาร ไปร่วมงานได้
ที่มา - BusinessWeek


อ่านต่อ...