จะขายดีไปไหนนักหนาสำหรับ iPhone 4 โดยล่าสุดแม้จะขอร้องไม่ให้พนักงานจอง แต่ iPhone 4 บนเครือข่าย CDMA ของ Verizon ในอเมริกาซึ่งคาดการณ์ว่าจะขายดีมากก็ได้ประกาศปิดกา รจองล่วงหน้าแบบออนไลน์ไปแล้ว
Verizon เปิดให้จอง iPhone 4 ล่วงหน้าตั้งแต่เวลาตี 3 ของคืนวันพุธที่ผ่านมาและปิดการจองโดยแจ้งว่าสินค้าห มดในเวลา 2 ทุ่ม ลูกค้าที่ต้องการสินค้าสามารถมาทำการจองซื้อได้อีกคร ั้งตั้งแต่เวลาตี 3 ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์
ที่มา: BGRอ่านต่อ...