สัญญากันไว้ก็มาตามนัดสำหรับเฟิร์มแวร์อัพเดตแก้เครื่อง PlayStation 3 เปิดไม่ติดที่มาในเวอร์ชัน 4.46 ซึ่งปล่อยมาแล้ววันนี้
ผู้ใช้ที่มีอาการเปิดเครื่องไม่ติด หรือเข้าไม่ถึงเมนูหลัก XMB สามารถใช้วิธีการอัพเดตด้วยตัวเอง (ต้องดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เอง และมีหน่วยความจำขนาดใหญ่กว่า 168MB ด้วย) ซึ่งสามารถอ่านวิธีทำสามขั้นตอนใหญ่ๆ ได้จากหน้านี้ครับ
ที่มา - The Verge
PlayStation, Sony,
อ่านต่อ...