หลักการความปลอดภัยข้อหนึ่งที่ดูจะไม่เกี่ยวกับความป ลอดภัยนัก คือ availability หรือสถานะพร้อมใช้งาน แม้ว่าแฮกเกอร์อาจจะไม่ได้ขโมยข้อมูลออกไปจากระบบ หรือทำลายข้อมูลสร้างความเสียหายโดยตรง แต่ทุกวันนี้เพียงแค่การทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ โดยผู้ใช้ที่ถูกต้อง ก็สร้างความเสียหายได้มากมาย ระบบสำคัญอย่างสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, หรือน้ำประปา หากไม่สามารถใช้งานเพียงไม่กี่ชั่วโมง ความเสียหายอาจจะสูงจนคาดไม่ถึง ในโลกอินเทอร์เน็ต ธนาคารออนไลน์อาจจะถูกโจมตีจนกระทั่งไม่สามาถใช้งานไ ด้สร้างความเสียหายให้กับลูกค้าของธนาคารและ
ช่องโหว่ซอฟต์แวร์

ช่องโหว่ซอฟต์แวร์ที่เป็นข่าว มักเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ข้อมูลเสียหาย หรือรั่วไหลกลับไปยังแฮกเกอร์ได้ แต่ในหลายครั้งช่องโหว่อาจจะอยู่ในส่วนที่ไม่มีข้อมู ลสำคัญ หรือมีกระบวนการป้องกันทำให้แม้จะทำงานผิดพลาดแต่ก็ไ ม่พอให้แฮกเกอร์เข้ามารันโค้ดได้ตามใจชอบ หรือดึงข้อมูลกลับไป แต่ยังสามารถทำให้บริการล่มลงได้
ตัวอย่างของช่องโหว่เหล่านี้ เช่น ช่องโหว่แอพพลิเคชั่นอ่านเมลบนแอนดรอยด์ หากมีความผิดพลาดในข้อมูลอีเมลส่วนฟิลด์ Content-Disposition จะทำให้แอพพลิเคชั่นแครชไปทันทีที่ตัวแอพพยายามดาวน์ โหลดอีเมล ผลของช่องโหว่นี้ทำให้แฮกเกอร์สามารถส่งอีเมลไปยังเห ยื่อเพื่อให้เหยื่อไม่สามารถอ่านอีเมลได้
ช่องโหวในตัวแอพพลิเคชั่นอาจจะไม่ได้สร้างความเสียหา ยเป็นวงกว้างนัก แต่ในเซิร์ฟเวอร์ก็มีช่องโหว่เหล่านี้ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น CVE-2014-9016 เป็นช่องโหว่ของ Drupal ที่รองรับรหัสผ่านที่ยาวมาก แต่กระบวนการตรวจสอบรหัสผ่านเหล่านี้กลับใช้หน่วยควา มจำและซีพียูที่สูงมาก ทำให้แฮกเกอร์สามารถใช้โปรแกรมล็อกอินจากเครื่องจำนว นไม่มากนัก แต่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ล่มไปได้อย่างง่ายดาย
DoS พายุอินเทอร์เน็ต

กระบวนการโจมตีให้บริการไม่สามารถใช้งานมีความน่ากลั วสำคัญที่ไม่ได้ต้องการ "ช่องโหว่" ของซอฟต์แวร์เพื่อการโจมตีเสมอไป เนื่องจากการให้บริการทุกอย่างนั้นล้วนมีขีดจำกัดในต ัวเอง กระบวนการทำให้บริการไม่สามารถให้บริการต่อไปได้จึงท ำให้เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถให้บริการกับผู้ใช้จริงได้ เรียกว่า Denial of Service (DoS)
ภาพการประท้วง Occupy Wall Street เมื่อปี 2011 -ภาพโดย David Shankbone
การโจมตีแบบพื้นฐาน เช่น การเขียนสคริปต์ให้เปิดเว็บซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าเซิร์ฟเวอร์จะไม่สามารถทำงานได้เป็นกระบวนการท ี่มีการใช้งานมานาน เจ้าของเซิร์ฟเวอร์เองก็มักจะทดสอบศักยภาพของเซิร์ฟเ วอร์ด้วยแนวทางนี้เช่นกัน แม้จะทำได้ง่าย แต่การโจมตีแบบนี้ก็แก้ไขได้ง่าย ตัวเซิร์ฟเวอร์มักมีระบบป้องกันที่จะแบนหมายเลขไอพีต ้นทางหามีการเข้าใช้งานมากผิดปกติ
การโจมตีในช่วงหลังจึงจำเป็นต้องใช้หมายเลขไอพีจำนวน มาก แล้วนัดหมายการให้เข้าใช้บริการพร้อมๆ กัน จนเซิร์ฟเวอร์ล่ม กระบวนการนี้ทำให้เซิร์ฟเวอร์ป้องกันตัวได้ยาก เพราะไม่สามารถแบนหมายเลขไอพีใดไอพีหนึ่งออกไปได้ หากแบนไอพีจำนวนมากผู้ใช้จริงก็มักจะถูกแบนออกไปด้วย พร้อมๆ กัน การโจมตีเช่นนี้เรียกว่า Distributed Denial of Service (DDoS)
กระบวนการป้องกันการถูกโจมตีแบบ DDoS ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง กระนั้นก็ยังมีความผิดพลาดได้เมื่อซอฟต์แวร์ตรวจสอบส งสัยเซิร์ฟเวอร์อย่างผิดพลาดและบล็อคผู้ใช้ทั่วไปทำใ ห้ใช้งานไม่ได้ บริการต่อต้านการโจมตีแบบ DDoS จึงมักเปิดช่องให้ผู้ที่ถูกบล็อค สามารถยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการต่อไปได้ เช่น บางครั้งเราอาจจะเข้าใช้งานกูเกิลแล้วพบว่ากูเกิลบอก ให้เรายืนยันว่าเป็นมนุษย์ด้วยการกรอกช่อง Captcha
แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของ Botnet - ภาพโดย Tom-b
อย่างไรก็ดี DDoS เองมักมีค่าใช้จ่ายในการโจมตีที่แพงพอสมควร คนร้ายต้องวางมัลแวร์ไว้ในเครื่องเหยื่อจำนวนมาก เรียกว่า Botnet เพื่อให้รอรับคำสั่งโจมตีจากศูนย์กลาง กระบวนการเช่นนี้มักมีค่าใช้จ่าย โดยกลุ่มผู้สร้างมัลแวร์และควบคุม Botnet จะให้บริการโจมตีตามคำสั่ง หรือซื้อขายศูนย์กลางควบคุมกันในตลาดมืด ค่าใช้จ่ายนี้ทำให้เซิร์ฟเวอร์โดยทั่วไปไม่ได้ถูกโจม ตีแบบ DDoS บ่อยนัก
การโจมตีอีกรูปแบบที่สำคัญคือการโจมตีแบบ Amplification ที่อาศัยกลไกการ "ปลอมไอพี" เป็นหลัก เนื่องจากมีบริการจำนวนมากในอินเทอร์เน็ตที่เปิดให้บ ริการเป็นสาธารณะ และผู้ให้บริการก็มักตอบกลับโดยไม่ได้ตรวจสอบอะไรมาก นัก เช่น บริการ DNS, NTP และบริการอื่นๆ กระบวนการนี้คือผู้โจมตีจะอาศัยอยู่ใน ISP ที่ปล่อยให้มีการปลอมไอพีที่มาได้ แล้วปลอมไอพีเป็นเครื่องของเหยื่อ จากนั้นยิงคำร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ ทั่วโลก
เนื่องจาก ข้อมูลตอบกลับมักมีขนาดใหญ่กว่าข้อมูลร้องขอมาก ผู้โจมตีจึงใช้แบนวิดท์ไม่มากนักในการส่งคำร้องขอไปย ังเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก แต่เมื่อเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นตอบกลับไปยังเครื่องของ เหยื่อที่ไปพร้อมๆ กัน ปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งกลับไปจะมหาศาลจนกระทั่งเครื่อ งของเหยื่อไม่สามารถทำงานได้ หรือบางครั้งอาจจะล่มไปทั้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เนื่องจากแบนวิดท์เต็ม
กระบวนการแก้ปัญหาเช่นนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของ ISP จากนานาชาติ ติดไปกันเพื่อหาต้นตอของการโจมตี ทุกวันนี้ในวงการ ISP เองมีความพยายามกำหนดแนวทาง BCP38 เพื่อให้ทุก ISP รับผิดชอบร่วมกันแก้ปัญหาการปลอมไอพีต้นทาง
การดูแลบริการให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกลายเป ็นประเด็นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปในทุกวันนี้ บริการต่างๆ ที่อาจจะต้องเตรียมมาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่ถูกโจมต ีเพื่อให้ "ให้บริการไม่ได้"
ส่งท้าย คนโสดในภาษาอังกฤษ ก็เรียกว่า available ครับ
Security, In-Depth
อ่านต่อ...