YouTube เริ่มออกกฎเหล็กบังคับผู้สร้างวิดีโอที่เข้าร่วมโครง การ YouTube Creator โดยปรับแก้เงื่อนไขการโฆษณาว่า ห้ามไม่ให้แสดงโฆษณาเป็นภาพโลโก้หรือผลิตภัณฑ์แบบ overlay ลอยทับบนวิดีโอ เว้นแต่เป็นการหาสปอนเซอร์โดยผ่านกูเกิล (และกูเกิลได้ส่วนแบ่งค่าโฆษณา) หรือแสดงเฉพาะข้อความลิงก์แบบไม่มีกราฟิก (ส่วนโฆษณาที่เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอ เช่น ฉากหลังทำเป็นภาพสินค้า ยังทำได้อยู่)
โฆษกของ YouTube อธิบายเรื่องนี้ว่าเป็นการปรับเงื่อนไขให้ชัดเจนมากข ึ้น และช่วยกรองไม่ให้ผู้ชมถูกถล่มด้วยโฆษณาที่ลอยทับบนว ิดีโอ ในขณะที่กลุ่มผู้สร้างวิดีโอก็มองว่านี่เป็นการบีบดา ราบน YouTube ไม่ให้หาโฆษณาเอง และบังคับให้โฆษณาต้องเข้าระบบของกูเกิลเสมอ
ตามปกติแล้ว YouTube จะได้ส่วนแบ่งค่าโฆษณา 45% แต่สัดส่วนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับการเจรจาเป็นร ายๆ ไป
ที่มา - Digiday
YouTube, Google, Online Video, Advertising
อ่านต่อ...