Mark Zuckerberg ไปเปิดตัวโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อชาวโลก Internet.org ที่ประเทศอินเดีย และให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่าเขามีแนวคิดอย่างไรกับโครงการนี้

 • แรงบันดาลใจของ Zuckerberg ที่มาทำโครงการ Internet.org คือประชากรโลก 2/3 ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเขาหวังว่าถ้านำคนกลุ่มนี้เข้าสู่อินเทอร์เน็ตได ้ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มากขึ้น
 • หลังจากทำโครงการนี้มาได้พักใหญ่ เขาพบว่าอุปสรรคของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

  • โครงข่ายอินเทอร์เน็ตยังมีไม่พอ เป็นปัญหาเทคนิคที่แก้ด้วยดาวเทียม/โดรน แต่ปัญหานี้คิดเป็นแค่ 15% ของปัญหาทั้งหมด
  • ค่าเน็ตยังแพงเกินไป ซึ่งแก้ไขด้วย ปรับแต่งแอพ Facebook ให้ลดการใช้ข้อมูลลง ค่าเน็ตรวมจะได้ถูกลงไปอีก
  • คนไม่เห็นความสำคัญของการใช้เน็ต ปัญหาข้อนี้ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะต่อให้มีเน็ตและมีเงินจ่าย แต่ถ้าคนไม่สนใจก็ไม่ใช้อยู่ดี ทางแก้คือเปิดบริการใช้เน็ตฟรีสำหรับบริการพื้นฐาน ให้คนได้ลองใช้งานจริงๆ แล้วเห็นประโยชน์

 • ตอนนี้ Internet.org เป็นโครงการกุศล และเขายังไม่ได้คิดเรื่องกำไรแม้แต่นิดเดียว แนวคิดของเขาตอนนี้คือสร้างบริการฟรีแก่ผู้ใช้เน็ต ที่ฝั่งโอเปอเรเตอร์เองก็มีต้นทุนไม่เยอะนักเพื่อจะไ ด้เต็มใจให้บริการ เขาเทียบแนวคิดนี้กับเบอร์โทรฉุกเฉิน 911 ของสหรัฐที่ทุกคนเข้าถึงบริการนี้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเ งิน
 • ความยั่งยืนในระยะยาว (sustainable) เป็นประเด็นที่เขาให้ความสนใจมาก โครงการต้องอยู่ได้ การโฆษณาเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้
 • เบื้องต้นเขาหวังว่าถ้าคนลองใช้เน็ต และเข้าใจประโยชน์ของเน็ตมากขึ้นจนยินดีจ่ายค่าเน็ต โอเปอเรเตอร์ทั่วโลกก็น่าจะอยากให้บริการเน็ตพื้นฐาน ฟรีต่อไป
 • เขายินดีร่วมงานกับกูเกิลที่มีโครงการคล้ายๆ กันอย่าง Project Loon และทีมของ Facebook ก็ร่วมงานกับกูเกิลในบางพื้นที่ในทวีปแอฟริกาแล้ว
 • เขายังไม่เคยบังคับโดรนมาก่อน และคิดว่าให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเป็นคนทำจะดีกว่า

ที่มา - Bloomberg
Internet.org, Facebook, Mark Zuckerberg, Internet
อ่านต่อ...