โปรแกรมแต่งภาพ Photoshop เพิ่งมีอายุครบ 25 ปี ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ทางเว็บไซต์ VentureBeat ก็มีบทสัมภาษณ์ Stephen Nielson ผู้บริหารของ Adobe ว่าอนาคตของ Photoshop จะเป็นอย่างไรต่อไปครับ

 • คุณ Nielson บอกว่าที่ผ่านมา Photoshop พัฒนาไปมาก แต่ก็มีฟีเจอร์บางอย่างที่ตกทอดมาตั้งแต่เวอร์ชันแรก เช่น magic wand หรือ clone stamp ในขณะที่ฟีเจอร์อย่างเลเยอร์ เพิ่มเข้ามาทีหลัง ไม่มีในเวอร์ชันแรก
 • เป้าหมายของ Photoshop ในอนาคต มีทั้งการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ เข้ามาตามปกติ โดยเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ผลลัพธ์ดีขึ้น (make people more productive)
 • ในอีกทางหนึ่ง การที่ Photoshop มีเครื่องมือเยอะมากเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน เพราะบางครั้งเราต้องการแค่ทำงานบางอย่าง โดยไม่สนฟีเจอร์ที่ไม่ใช้งาน ดังนั้น Adobe จึงเริ่มโครงการ Project Recess ช่วยให้ Photoshop ใช้งานง่ายขึ้น (ดูคลิปประกอบ) • เขาพูดถึง Creative Cloud ว่าเป็นพัฒนาการของวงการซอฟต์แวร์แบบกล่องสู่กลุ่มเม ฆ การใช้โปรแกรมผ่าน Creative Cloud ช่วยให้ค่าใช้จ่ายถูกลงสำหรับลูกค้า และ Adobe ก็ได้ประโยชน์เพราะสามารถวางแผนการพัฒนาฟีเจอร์ได้ง่ ายขึ้น
 • อนาคตของ Photoshop ในยุคกลุ่มเมฆจะแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม คือ
  • เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คน (change the way people work) โดย Creative Cloud Libraries ถือเป้นตัวอย่างเครื่องมือที่ช่วยให้ดีไซเนอร์ทำงานร ่วมกันได้สะดวกว่าเดิม และแอพอุปกรณ์พกพาของ Adobe ก็ช่วยปรับปรุง workflow การทำงานทั้งกระบวนการได้
  • เน้นงานเฉพาะทาง (specialization) ตัวอย่างคือ Project Recess ช่วยให้การทำงานเฉพาะทางบางประเภททำได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น
  • เพิ่มความสามารถใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน (totally new capabilities) เทคโนโลยีแบบใหม่ เช่น 3D, กล้อง depth sensor จะช่วยให้การตกแต่งภาพในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมา ก

ที่มา - VentureBeat

Photoshop, Adobe, Creative Cloud,
อ่านต่อ...