การเปิดแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาด้วยตัวเองบนอ ินเทอร์เน็ต ย่อมต้องเผชิญกับผู้ที่นำระบบมาใช้งานด้านภาพโป๊เปลื อยหรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งก็ขึ้นกับผู้ให้บริการแต่ละเจ้าว่ามีนโยบายรับมื อกับเนื้อหาแบบนี้อย่างไร
หลังจากแพลตฟอร์มสร้างบล็อก Blogger เปิดให้โพสต์เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่มานานหลายปี ล่าสุดกูเกิลก็กลับลำเต็มตัว โดยปรับเงื่อนไขการใช้งานว่าไม่สามารถโพสต์ภาพ/กราฟิก/วิดีโอที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ได้อีกแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2015 เป็นต้นไป
สำหรับบล็อกที่สร้างหลัง 23 มีนาคม และมีภาพโป๊เปลือย บล็อกจะถูกลบจากระบบทันที ส่วนบล็อกที่อยู่มาก่อนหน้านั้น กูเกิลจะเปลี่ยนสถานะเป็น private โดยไม่ลบข้อมูลทิ้ง
ทั้งนี้ กูเกิลยังอนุญาตให้โพสต์ภาพเปลือยได้ ถ้าหากเป็นเนื้อหาเพื่อการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
ที่มา - Blogger
Blogger, Google, Blogging
อ่านต่อ...