Bloomberg รายงานข่าวลือว่า HP กำลังเจรจาซื้อ Aruba Networks บริษัทที่ขายโซลูชัน Wi-Fi ให้กับองค์กรต่างๆ
Aruba ก่อตั้งเมื่อปี 2002 และเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2007 ปัจจุบันมีพนักงาน 1,200 คน สินค้าที่ขายมีตั้งแต่ access point, เสาอากาศ, สวิตช์ รวมไปถึงโซลูชันด้านซอฟต์แวร์ มูลค่าบริษัทตามราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์
ถ้าการซื้อกิจการครั้งนี้สำเร็จลุล่วง น่าจะถือเป็นการซื้อกิจการครั้งใหญ่ของ HP ในรอบหลายปี ก่อนหน้านี้ HP เคยซื้อบริษัทอุปกรณ์เครือข่าย 3Com ไปเมื่อปี 2009
ที่มา - Bloomberg
HP, Rumors, Acquisition, Network, Wireless
อ่านต่อ...