เอเซอร์ประเทศไทยประกาศยกระดับบริการหลังการขายครั้ง ใหญ่ พร้อมทั้งบุกเข้าไปในตลาดการศึกษา และองค์กรภายใต้แนวคิด "Synergized Power of Digital" ที่นอกจากจะเพิ่มคุณภาพการให้บริการแล้ว ยังใช้ข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งเพิ่มเติมอีกด้วย
เริ่มต้นด้วยการเพิ่มศูนย์ให้บริการ ที่จะขยายไปมากกว่า 470 สาขา ซึ่งประกอบด้วยศูนย์หลักของเอเซอร์เอง ศูนย์บริการของพาร์ทเนอร์ ศูนย์ให้บริการโน้ตบุ๊ก และสมาร์ทโฟน รวมถึงจะมีศูนย์ให้บริการแบบ drop-in สำหรับส่งสินค้าเข้ารับบริการ
สำหรับสินค้าประเภทโน้ตบุ๊ก และสมาร์ทโฟนที่ยังอยู่ในประกัน เอเซอร์มีบริการ Fast Service ที่ช่วยเหลือลูกค้ามากกว่าแค่ซ่อมแซม โดยแบ่งประเภทดังนี้

  • โน้ตบุ๊ก - ถ้าหากมีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ใช้เวลาซ่อมเกิน 3 ชั่วโมง จะมีบริการจัดส่งฟรี
  • สมาร์ทโฟน - ที่มีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ ใช้เวลาซ่อมเกิน 3 ชั่วโมง จะมีบริการให้เครื่องใช้งานชั่วคราวระหว่างซ่อม (ต้องใช้บริการในศูนย์บริการใหญ่ของเอเซอร์ทั้ง 11 แห่ง)
  • อุปกรณ์อื่นๆ - เช่น โปรเจคเตอร์ พีซีออลอินวัน หรือโน้ตบุ๊กเกมมิง (ซีรีส์ Aspire V Nitro) ที่ใช้เวลาซ่อมเกิน 1 วันจะมีเครื่องสำรองให้ใช้งานระหว่างรอซ่อมเสร็จ โดยต้องจองล้วงหน้าผ่านคอลเซนเตอร์ที่เบอร์ 02-685-4311
    ทางฝั่งลูกค้าองค์กร และการศึกษา จะมีทั้งการให้บริการแบบปกติ และให้บริการเสริมที่จะมีตั้งแต่การเข้าไปตรวจเช็คสภ าพ การติดตั้ง และวางระบบ โดยบริการประเภทนี้จะเป็นแบบ On Site ที่เพิ่มการให้เครื่องสำรองเข้ามา

สำหรับในปีนี้ เอเซอร์จะใช้ข้อมูลจากการรับบริการมาปรับปรุงบริการเ พิ่มเติม เช่นการวิเคราะห์การส่งซ่อมเพื่อมาปรับปรุงการส่งชิ้ นส่วนซ่อมแซมในแต่ละสาขา โดยครอบคลุมทั้งภูมิภาคอินโดจีน อย่าง พม่า และลาวที่เอเซอร์มีสำนักงานประจำอยู่

Acer, Thailand,
อ่านต่อ...