Samsung Electronics ประกาศว่าจะไม่มีการขึ้นเงินเดือนแก่พนักงานในปี 2015 นี้ ถือเป็นมาตรการที่ถูกนำกลับมาใช้เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี โดยครั้งล่าสุดที่ Samsung ตัดสินใจไม่ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานก็คือในปี 2009
ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็เดาได้ไม่ยากว่าเป็นเพราะผล ประกอบการที่แย่ลงโดยเฉพาะการสูญเสียส่วนแบ่งทางตลาด ของสมาร์ทโฟนให้แก่ Apple และผู้ผลิตรายอื่นอย่าง Xiaomi เป็นต้น
ตอนนี้ความหวังของพนักงานก็คงต้องฝากเอาไว้กับ Galaxy S6 และมือถือรุ่นใหม่ตัวอื่นๆ ที่จะเปิดตัวในปีนี้
ที่มา - Reuters
Samsung, Salary
อ่านต่อ...