อินเทลปรับระบบรุ่นของ Atom จากเดิมที่เป็นตัวเลข ปรับเป็นตระกูลสามตระกูล ได้แก่ x3, x5, และ x7 แบบเดียวกับ Core i3, i5, i7 โดยแนวทางนี้น่าจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่ากำลังซื ้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตรุ่นไหนอยู่
ปัญหาชื่อซีพียูที่ซับซ้อนเคยเป็นปัญหาของอินเทลในยุ คก่อน Core i ที่ลูกค้าต้องการฟีเจอร์บางอย่าง เช่น virtualization จำเป็นต้องค้นหาจากเว็บอินเทลทีละรุ่นว่ารุ่นใดรองรั บบ้าง การจัดระเบียบที่ผ่านมาทำให้ลูกค้าเดาได้ง่ายขึ้นว่า รุ่นใหญ่มักจะมีฟีเจอร์มากกว่ารุ่นเล็กเสมอ
อินเทลจะเริ่มใช้แนวทางตั้งชื่อรุ่นนี้ในชิปรุ่นต่อไ ป
ที่มา - Intel

Intel, Atom, CPU
อ่านต่อ...