นอกจากประเทศไทยที่จริงจังกับการยืนยันตัวตนผู้ใช้โท รศัพท์แล้ว (อ่านเพิ่มเติม) ประเทศร่วมทวีปอย่างปากีสถานก็จริงจังกับเรื่องนี้เช ่นกัน หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่เมื่อเดือนธันวาคมที่ใช้ก ารติดต่อผ่านซิมลงทะเบียนโดยผู้ไม่เกี่ยวข้องเมื่อปล ายปีก่อน ทางการจึงยกระดับความปลอดภัยของการลงทะเบียนซิมไปอีก ขั้น
โดยข้อบังคับล่าสุดที่เพิ่งเริ่มบังคับใช้ ทำให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์ทุกคนในปากีสถานต้องลงทะเบียน ซิมที่ใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 เมษายนนี้ มิฉะนั้นจะถูกยกเลิกการใช้งาน ซึ่งจากการประเมินโดยภาครัฐคาดว่ามีซิมอยู่ราว 103 ล้านซิม และจากการส่งรถตู้ไปช่วยลงทะเบียนตั้งแต่รอบแรกเมื่อ วันที่ 12 มกราคม ตอนนี้มีซิมลงทะเบียนแบบสแกนลายนิ้วมือมากกว่า 72 ล้านซิมแล้ว
การลงทะเบียนของปากีสถานต้องใช้ทั้งบัตรประชาชน และสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งต้องตรงกับฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วจึงจะเสร็จ สมบูรณ์ โดยทางการระบุว่าวิธีนี้จะช่วยลดการก่อเหตุการณ์ไม่ส งบไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ที่มา - Mashable
Pakistan, Security, SIM card
อ่านต่อ...