เว็บไซต์ข่าวไอที Engadget ได้เผยแพร่ภาพจำนวนหนึ่ง โดยระบุว่าเป็นภาพของ Ingress ที่ใช้งานอยู่บน Android Wear ที่ Google กำลังพัฒนาอยู่ (ใน Engadget ไม่ระบุถึงที่มาชัดเจน)
จากภาพที่ปรากฎนั้น จะเห็นได้ว่ามีทั้งเรื่องของการแจ้งเตือน รวมไปถึงสามารถทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่นการสั่งวางขา (deploy resonators) และสามารถแจ้งเตือน รวมถึงโจมตีป้อมค่ายของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยเช่นเดียวก ัน (ภาพดูได้ท้ายข่าว)
Engadget ระบุว่าทาง Google กำลังทำการ "ปรับแต่ง" ประสบการณ์ให้เข้าที่มากกว่านี้ โดยยังไม่ระบุว่าจะมาจริงเมื่อใด
ที่มา - Engadget


Ingress, Android Wear, Leak
อ่านต่อ...