กูเกิลเผยแผนการพัฒนาอาคารสำนักงานใหญ่เดิมที่เมือง Mountain View ตามข่าวลือก่อนหน้านี้ ด้วยการออกแบบที่แหวกแนวคือสร้างโดมหรือหลังคาโปร่งแ สง (translucent canopies) ครอบตึกสำนักงานไว้อีกชั้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิ พลังงาน ความชื้น และสภาพอากาศภายใน
แผนการของกูเกิลจะสร้างหลังคา 4 จุด ในโดมที่ว่านี้จะมีอาคารโครงสร้างเบา (lightweight block-like structures) จำนวนมาก เหตุที่กูเกิลเลือกใช้อาคารแบบนี้เพื่อให้ปรับเปลี่ย นการใช้งานได้ง่ายในอนาคต ภายในโดมยังมีสวน ต้นไม้ ทางจักรยาน ร้านกาแฟ ร้านค้า ที่เปิดให้คนนอกมาใช้งานได้ด้วย
แนวคิดของกูเกิลคือต้องการผสมผสานธรรมชาติและชุมชนเข ้ากับสำนักงานของตัวเอง จึงเลือกออกแบบด้วยการสร้างโดมแล้วใช้พื้นที่ภายในโด ม (แต่นอกตัวตึก) เป็นตัวเชื่อมเข้ากับธรรมชาติและชุมชน
งานออกแบบสถาปัตยกรรมแหวกแนวนี้ทำโดยทีมงานของสถาปนิ กชื่อดังสองคนคือ Bjarke Ingels และ Thomas Heatherwick จากนี้กูเกิลจะเสนอแผนการพัฒนาสำนักงานไปยังเมือง Mountain View เพื่อขอมติเห็นชอบต่อไป

วิดีโอนำเสนอแนวคิดการออกแบบ

ที่มา - Official Google Blog
Google, California
อ่านต่อ...