สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย ่างสูงคือ "หุ่นยนต์ดูดฝุ่น" ที่เริ่มเข้ามาทำตลาดในช่วงปี 2013 ผ่านมาสองปีเจ้าหุ่นยนต์ประเภทนี้ได้รับความนิยมในวง กว้างเพิ่มขึ้น แต่สินค้าส่วนใหญ่มีข้อจำกัดคือราคาค่อนข้างตึงมือไป หน่อย ทางเทสโก้โลตัสเลยนําหุ่นยนต์ Hyasong VR-101 Smart Robot Vacuum Cleaner มาทําตลาดในไทยในราคาสุดคุ้ม
เจ้า Hyasong VR-101 เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ทําตลาดภายใต้แบรนด์เครื่องใช ้ไฟฟ้า Hyasong ที่เทสโก้โลตัสเริ่มทําตลาดมาตั้งแต่ปี 2014 แต่สําหรับเจ้านี่จะพิเศษหน่อยตรงที่มันไม่ได้ขายในส าขาของเทสโก้โลตัสทั่วๆ ไป แต่สามารถหาซื้อได้จาก ร้านเทสโก้โลตัสในเว็บไซต์ Lazada ในราคาเบาๆ เพียง 6,490 บาท ซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับหุ่นยนต์แบบเดียวกันแบ รนด์อื่นๆ
ส่วนประกอบภายใน

เราลองมาดูกันว่าส่วนประกอบภายในกล่องของเจ้า Hyasong VR-101 มีอะไรกันบ้างครับ

เปิดกล่องมาเราจะเจอใบรับประกัน (เครื่องเสียส่งซ่อมได้ที่เทสโก้โลตัสทุกสาขา) คู่มือการใช้งาน หัว Cyclone เพิ่มเติม 2 ชิ้น และแปรงปัดทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

เมื่อยกโฟมแผ่นแรกออก เราจะเจอกับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ เริ่มจากตัวเครื่องดูดฝุ่น

แท่นชาร์จพร้อมหม้อแปลงสําหรับจ่ายไฟ

แผ่นกรองอากาศสํารองหนึ่งชุด

รีโมทคอนโทรลพร้อมถ่านไฟฉาย

ทีนี้เราย้อนกลับมาที่ตัวเครื่องกัน โดยตัวเครื่องมีองค์ประกอบภายในดังต่อไปนี้ครับ
ด้านบนประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงผล ซึ่งแสดงผลทั้งเวลา โหมดการทํางาน สถานะของตัวเครื่อง และแบตเตอรี่คงเหลือ ไฟ Breathing Light ปุ่มปรับโหมดการทํางาน ปุ่มเริ่มการทํางาน ปุ่มตั้งเวลา และปุ่มเปิดฝาเครื่อง

ภายในจะมีกล่องเก็บฝุ่นขนาด 0.6 ลิตรติดตั้งอยู่

ภายในกล่องมีแผ่นกรองอากาศแบบธรรมดา และแผ่นกรองอากาศ HEPA ประกอบเสร็จมาให้หนึ่งชุด และมีแผ่นกรองอากาศตัวสํารองเปลี่ยนให้อีกหนึ่งชุดด้ วย

ด้านล่างประกอบไปด้วยแปรง Cyclone สําหรับกวาดฝุ่นเข้าตัวเครื่อง แปรงสําหรับพัดเอาฝุ่นเข้าไปเก็บไว้ในกล่องเก็บฝุ่น เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นทั้งหมด 4 ตัว ตัววัดระยะพร้อมบัมเปอร์ 2 จุด และสวิตซ์เปิดเครื่อง

การใช้งานครั้งแรก เราต้องตรวจสอบอุปกรณ์ภายในกล่องว่าติดตั้งมาพร้อมหร ือไม่ ถ้าทุกอย่างพร้อมให้กระตุ้นการใช้งานแบตเตอรี่ ด้วยการเสียบสายจากหม้อแปลงเข้าตัวเครื่องโดยตรง ทิ้งไว้สักพักแล้วเริ่มใช้งานได้ทันที
สําหรับการควบคุมตัวเครื่องสามารถควบคุมได้ทั้งหมด 5 วิธี คือ

  • ควบคุมด้วยตนเองผ่านปุ่มควบคุมทิศทางบนรีโมทคอนโทรล
  • ให้ตัวเครื่องดําเนินการตามอัตโนมัติ
  • ดูดฝุ่นแบบสุ่มสลับ
  • ดูดฝุ่นแบบรอบห้อง
  • ดูดฝุ่นแบบกําหนดพื้นที่วงกลมจากด้านนอกเข้าด้านใน

เราสามารถตั้งเวลาให้ตัวเครื่องสามารถออกไปดูดฝุ่นได ้ ตัวเครื่องสามารถทํางานได้นาน 100 นาทีต่อการชาร์จ 1 ครั้ง การใช้งานครั้งแรกเราจะต้องตั้งเวลาให้กับตัวเครื่อง (และต้องตั้งทุกครั้งถ้ามีการปิด-เปิดเครื่องใหม่)
เมื่อถึงเวลาตัวเครื่องจะเริ่มการทํางานโดยอัตโนมัติ ใช้เวลาในการทํางาน 90-100 นาที เมื่อเสร็จแล้วตัวเครื่องจะย้อนกลับเข้าฐานเพื่อชาร์ จแบต ซึ่งถือว่าสิ้นสุดการทํางานในคําสั่งนั้นๆ และใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงในการชาร์จแบตให้เต็ม
หลังจากนั้น ถ้าเราต้องการให้ตัวเครื่องทํางานเอง เพียงกดปุ่มเริ่มการทํางานบนรีโมท ตัวเครื่องจะเริ่มทํางานเองโดยอัตโนมัติตามโหมดที่เร าได้ตั้งไว้ก่อนหน้า
ความสะอาดหลังการทํางาน

ผมลองใช้งานเจ้า Hyasong VR-101 ตัวนี้กับห้องขนาดใหญ่พิเศษที่ใช้พื้นปาร์เก้ พบว่าใช้เวลาในการดูดฝุ่นทําความสะอาดประมาณ 100 นาทีตามสเปก ตัวเครื่องก็กลับเข้าสู่ฐานเพื่อสิ้นสุดการทํางาน หลังจากนั้นเราสามารถขัดพื้นและถูห้องเพื่อใช้งานห้อ งต่อได้ทันที ความสะอาดถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจพอสมควร
สําหรับการวิ่งตามที่ตั้งโหมดอัตโนมัติไว้ ตัวเครื่องจะวิ่งวนซ้ำที่เดิมอยู่หลายครั้ง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสะอาดแน่นอน รูปแบบการทำงานคือตัวเครื่องจะเริ่มจากการเซาะไปตามข อบห้อง (ถ้ามีสิ่งกีดขวาง ก็จะหักหลบโดยอัตโนมัติ) หลังจากนั้นจะวิ่งผ่ากลางห้องไปเรื่อยๆ ถ้าเจอพื้นที่ที่ฝุ่นหนาก็จะเริ่มการทํางานในโหมดวงก ลม โดยวนรอบจากด้านนอกเข้าด้านใน และเมื่อสิ้นสุดก็จะเริ่มการทํางานตามปกติจากโหมดดูด ฝุ่นทั่วไปอีกครั้ง
การบํารุงรักษาตัวเครื่อง

ในการใช้งานแต่ละวัน เมื่อตัวเครื่องสิ้นสุดการทํางาน แนะนําให้ทําการถอดกล่องเก็บฝุ่นออกมาทําความสะอาด เนื่องจากบางครั้งฝุ่นถูกดูดเข้าไปไม่หมดและติดค้างอ ยู่ที่ปากกล่อง ซึ่งสามารถเปิดฝากล่องเพื่อเทฝุ่นทิ้ง และนําไปติดตั้งเพื่อใช้งานต่อได้ทันที
แต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราสามารถถอดแผ่นกรองอากาศออกมาเพื่อล้างทําความสะอา ดได้ โดยเริ่มจากถอดแผ่นกรองอากาศตัวนอกสุดแล้วใช้นิ้วหยิ บเอาแผ่นกรองอากาศ HEPA ซึ่งเป็นแผ่นที่สองออกมา จากนั้นก็นํากล่องไปล้างน้ำได้ทันที
สําหรับแผ่นกรองอากาศ เราสามารถทําความสะอาดโดยใช้แปรงทําความสะอาดสีดําที ่มาพร้อมกับตัวเครื่อง ปัดทําความสะอาดได้ทันที ส่วนแผ่นกรองสีขาวให้ใช้อีกด้านของแปรงในการทําความส ะอาด และเมื่อครบอายุการใช้งาน เราสามารถเปลี่ยนแผ่นกรองสีขาวเป็นแผ่นใหม่ที่มาพร้อ มในชุด ส่วนแผ่นกรอง HEPA อาจจะต้องติดต่อกับทางเทสโก้โลตัสเพื่อขอซื้อแผ่นกรอ งทดแทนต่อไปครับ
เมื่อทําความสะอาดกล่องเก็บฝุ่นกับแผ่นกรองอากาศแล้ว ก็อย่าลืมทําความสะอาดตัวเครื่อง โดยยกตัวเครื่องขึ้นแล้วใช้ไดร์เป่าผมเป่าไล่ฝุ่นที่ ติดอยู่ตามร่องเครื่องและที่สวิตซ์เครื่อง รวมถึงบริเวณเซ็นเซอร์ตรวจฝุ่นทั้งสี่จุด และที่ตัวแปรงปัดฝุ่นสีดํา เราก็สามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้อีกเช่นกัน
สรุป

หลังจากที่ใช้งานมาสักพักหนึ่งพบว่าเจ้า Hyasong VR-101 ตอบสนองต่อการใช้งานได้ดี สามารถทําความสะอาดได้ดีพอสมควร และยังทํางานได้อย่างแม่นยําในทุกพื้นที่ ต่อให้พื้นที่นั้นมีฝุ่นมากน้อยเท่าไหร่ ตัวเครื่องก็สามารถจัดการกับฝุ่นได้อย่างแม่นยําเช่น กัน
ถือได้ว่า Hyasong VR-101 ตอบโจทย์ของผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการทําความสะอาดห้อ งพักได้ดีพอสมควร อีกทั้งยังช่วยลดเวลา และช่วยทุ่นแรงในการทําความสะอาดห้องลงไปได้อีกเยอะพ อสมควรอีกด้วยครับ
ย้ํากันอีกครั้งว่าใครที่สนใจ Hyasong VR-101 ตัวนี้ไม่สามารถหาซื้อได้จากสาขาของเทสโก้โลตัสทั่วๆ ไปแต่สามารถสั่งซื้อได้จาก ร้านเทสโก้โลตัสในเว็บไซต์ Lazada โดยตรงครับ
Hyasong, Review, Vacuum Cleaner, Robotics, Advertorial
อ่านต่อ...