กูเกิลปล่อย Google Play services 7.0 เพิ่ม API ชุดใหม่อีกหลายตัวนับแต่การหาตำแหน่ง, โฆษณา, และเกม โดยตัวหลักๆ เช่น

  • LocationRequest: เมื่อต้องการหาตำแหน่งโทรศัพท์ สามารถแสดงหน้าจอขอผู้ใช้ปรับค่าใหม่เพื่อให้ตำแหน่ง แม่นยำขึ้นได้
  • Place API: คืนค่าเป็นชื่อสถานที่แทนที่จะเป็นพิกัด ตัว API สามารถเพิ่มสถานที่ใหม่ได้ด้วย
  • Google Fit: ปรับ API ให้เป็นทางเดียวกันมากขึ้น ปรับการใช้หน่วยความจำให้น้อยลง
  • Google Mobile Ads: ประบปรุงการติดตามสถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่น, สามารถดึงโฆษณามาก่อนแสดงได้
  • Google Play Games: เชื่อมต่อเครื่องที่อยู่ใกล้กัน (์Nearby Connection API)
  • App Indexing: เปิดให้กูเกิลแสดงผลค้นหาเป็นเนื้อหาภายในแอพพลิเคชั ่น

ตัว SDK จะเริ่มปล่อยออกมาภายหลังจากกระบวนการอัพเดตเครื่องล ูกข่ายเริ่มพร้อมแล้ว
ที่มา - Android Developers

Google Play Services, Android, Google
อ่านต่อ...