ปัจจุบัน มีความพยายามที่จะนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่ างๆ มากขึ้น ล่าสุด นักออกแบบอาหารนาม Chlo

อ่านต่อ...