ในบางครั้งการโฆษณาด้วยภาพและคำบรรยายอาจไม่เพียงพอ Instagram จึงเพิ่มหน่วยโฆษณาแบบ carousel ที่ผู้ใช้สามารถปัดภาพเพื่อดูรูปต่อๆ ไปได้ (หากงงโปรดดูคลิปท้ายเบรก)
หน่วยโฆษณาแบบใหม่นี้ยังเปิดให้ใช้ในวงจำกัด แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นโฆษณาประเภทนี้ในฟีดเร ็วๆ นี้
ที่มา - Instagram

Instagram
อ่านต่อ...