Facebook ประกาศปรับยอดไลค์ของเพจต่างๆ โดยจะลบตัวเลขของบัญชีที่เลิกใช้งาน (deactivated) เพื่อปรับสถานะของผู้ติดตามเพจให้เป็นปัจจุบันมากขึ้ น
Facebook เตือนว่าเจ้าของเพจจะเห็นตัวเลขยอดไลค์ของ "เพจลดลงเล็กน้อย" แต่ถ้าเจ้าของบัญชีกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้ง ตัวเลขไลค์ก็จะถูกนับเพิ่มกลับมาให้เช่นกัน
ก่อนหน้านี้ Instagram เพิ่งมีนโยบายแบบเดียวกัน แต่เป็นการลบบัญชีปลอมและสแปม ส่งผลให้ผู้ติดตามบัญชีดังๆ บางบัญชีลดลง
ที่มา - Facebook for Business

Facebook, Social Network
อ่านต่อ...