Google Cloud Platform เริ่มบริการใหม่ Pub/Sub เป็นเบต้า (ไม่ประกันคุณภาพบริการและอาจจะเปลี่ยน API โดยไม่เข้ากับของเดิม) สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างแอพพลิเคชั่น เช่น การสื่อสารระหว่างระบบ HR ที่อาจจะสั่งย้ายข้อมูลพนักงานข้ามสาขา, ระบบเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลแล้วส่งกลับเซิร์ฟเวอร์
โดยเบื้องต้นให้บริการที่ 10,000 ข้อความต่อวินาที รวมให้บริการยิงข้อความได้หนึ่งล้านข้อความต่อวัน และรับข้อความรวมสองล้านข้อความต่อวัน
กูเกิลระบุว่าบริการนี้เอาออกมาจากโครงสร้างของกูเกิ ลเดิม สำหรับ Google Cloud Monitoring และ Snapchat
ที่มา - Google Cloud Platform
Google Cloud Platform,Google
อ่านต่อ...