หลังมีรายงานว่า Apple Pay กลายเป็นแหล่งฉ้อโกงเพราะกระบวนการเพิ่มบัตรเครดิตเข้าระบบง่ายเกินไป วันนี้ Wall Street Journal รายงานว่าธนาคารเริ่มพยายามรับมือกับปัญหานี้ด้วยการ เพิ่มมาตรการก่อนยอมให้เพิ่มบัตร
ธนาคารบางแห่งเริ่มเพิ่มคำถามก่อนอนุมัติการเพิ่มบัต รมากกว่าปกติ เช่น รายการซื้อสินค้าล่าสุด บางธนาคารส่งหมายเลขอนุมัติเข้าไปยังโทรศัพท์หรืออีเ มล ส่วนลูกค้าที่ใช้ iTunes มาก่อนแล้วมักอนุมัติได้ง่ายกว่า
รายงานระบุว่าข้อมูลบัตรที่ใช้ฉ้อโกงบางส่วนหลุดออกม าตั้งแต่ปี 2013
ที่มา - Wall Street Journal
Apple Pay, Apple, Mobile Payment
อ่านต่อ...