หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้โหวตเพื่อบังคับให้ผ ู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ต้องให้บริการด้วยความเป็นกลาง (net neutrality) ล่าสุดสหภาพยุโรปกลับมีแผนที่จะทำตรงกันข้าม ด้วยการเสนอให้แบ่งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นแบบเ ร็วกับแบบช้า โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถเก็บเงินผู้ใช้หรื อผู้ให้บริการทางด้านเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้เร็วกว่ าปรกติหากการกระทำดังกล่าวไม่ส่งผลเสียแก่ผู้ใช้รายอ ื่นที่ไม่ได้จ่ายเงินเพิ่ม
โดยประเด็นนี้ถูกเริ่มต้นโดยตัวแทนจากรัฐบาลประเทศลั ตเวีย ซึ่งได้เสนอประเด็นนี้เข้าสู่สภายุโรป ที่ประเทศสมาชิกทั้งหมด 28 ประเทศจะต้องออกเสียงกันก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่ หากประเด็นนี้ผ่าน ก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายนี้เองก็ยังจะต้องผ่านการออกเสียงของส ภายุโรปและคณะกรรมการยุโรป (European Commission) อีกรอบ
หัวหน้าแผนกดิจิทัลของสหภาพยุโรป Gunther Oettinger ได้ออกมาพูดที่งาน Mobile World Congress (MWC) ที่กรุงบาร์เซโลน่าที่ผ่านมาว่าความเป็นกลางของอินเท อร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่คำถามที่สำคัญก็คือเราจะทำอย่างไรให้บริการที่สำค ัญกว่าสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่มีปัญหา
เช่นกันตัวแทนจาก Deutsche Telekom และ Vodafone เองก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนว่าพวกเขาเห็นด้วยว่าความจำเ ป็นที่จะต้องให้บริการที่สำคัญกว่าเช่นบริการที่เกี่ ยวกับสุขภาพ การแพทย์ และรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ (self-driving cars) จะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ถูกรบกวนจา กบริการที่มีความสำคัญน้อยกว่า (ผู้เขียน: อย่างเช่นบริการสตรีมดนตรีหรือภาพยนตร์)

อย่างไรก็ตามสมาชิกพรรคการเมืองฝั่งเสรีนิยมในหลายปร ะเทศยุโรป ก็ได้ออกมาคัดค้านข้อเสนอนี้ โดยกลุ่ม Alliance of Liberals and Democrats for Europe Group (ALDE) กล่าวว่า

อ่านต่อ...