เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา Google Compute Engine มีปัญหาอีกครั้งเป็นระยะเวลา 43 นาที ส่งผลให้ผู้ใช้บางส่วนไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ หรือติดต่อได้แต่ทำงานช้า เหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งที่สองในปีนี้หลังจาก GCE เพิ่งมีปัญหาไปครั้งที่แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ ่านมา
กูเกิลอธิบายสาเหตุของปัญหาครั้งนี้ว่าเกิดจากการอัพ เดตคอนฟิกของระบบเครือข่ายเพื่อให้แยกเครือข่ายระหว่ างเซิร์ฟเวอร์ออกจากกันให้ชัดเจนขึ้น ทางกูเกิลได้ทดสอบก่อนนำคอนฟิกใหม่ขึ้นระบบจริงแล้ว แต่คอนฟิกใหม่ก็ยังส่งผลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์บางส่วนโ ดยที่กูเกิลคาดไม่ถึง
ทางกูเกิลสัญญาว่าจะไม่ปรับระบบอะไรอีกจนกว่าระบบทดส อบจะสามารถตรวจปัญหาระดับเดียวกับที่พบเมื่อวันเสาร์ ที่ผ่านมาได้ และหลังจากนี้ทางกูเกิลจะค่อยๆ อัพเดตคอนฟิกใหม่ทีละส่วนเพื่อให้ผลกระทบไม่มากเท่าเ ดิม
ที่มา - The Register
Google Cloud Platform, Cloud Computing
อ่านต่อ...