Panda Antivirus มีบั๊กในอัพเดตเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยตัวซอฟต์แวร์จับบางไฟล์ในตัวแอนตี้ไวรัสเองว่าเป็ นไวรัส และจับไฟล์เหล่านั้นเข้าสู่เขตกักกัน (quarantine) หากผู้ใช้สั่งให้กักกันไฟล์เหล่านั้นแล้วบูตเครื่องจ ะทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ตอนนี้ทาง Panda ออกอัพเดตรุ่นใหม่ออกมาแล้ว อัพเดตนี้จะนำไฟล์ที่ถูกกักกันอย่างผิดพลาดกลับไปวาง ที่เดิมพร้อมกันแก้ปัญหาการตรวจสอบผิดพลาด
หากผู้ใช้กักกันไฟล์และรีบูตเครื่องไปแล้ว ทาง Panda ได้ออกชุดซ่อมแซม pc-recovery.exe มาให้แล้ว สามารถไปดาวน์โหลดเพื่อซ่อมเครื่องกันได้
ที่มา - The Register
Antivirus, Security
อ่านต่อ...