เมื่อต้นปีที่แล้ว ไมโครซอฟท์ประกาศเข้าร่วมโครงการ Open Compute ที่นำทีมโดย Facebook แถมยังเปิดสเปกฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในศูนย์ข้อ มูลของตัวเอง ปีนี้ไมโครซอฟท์กลับมาอีกครั้งพร้อมเซิร์ฟเวอร์รุ่นท ี่สอง ที่นำเสนอแนวคิดใหม่ "ใส่แบตเตอรี่ในเซิร์ฟเวอร์"
แนวคิดของไมโครซอฟท์พยายามแก้ปัญหาของศูนย์ข้อมูลแบบ เดิม ที่มีเครื่องสำรองไฟ UPS ขนาดใหญ่โดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด (lead-acid battery) ซึ่งกินพื้นที่มาก (อาจจะถึง 25% ของพื้นที่ศูนย์ข้อมูลทั้งหมด), การแปลงไฟ AC/DC ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ และถ้า UPS มีปัญหาก็ร่วงหมดทั้งศูนย์ข้อมูล

ทางออกคือแทนที่จะใช้ UPS ตัวใหญ่แบบเดิม ก็เปลี่ยนมาฝังแบตเตอรี่ลงในเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวแทน ไมโครซอฟท์เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Local Energy Storage (LES) โดยใช้แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนทั่วไป ต่อเข้ากับ power supply unit (PSU) มาตรฐาน

ประโยชน์ของเซิร์ฟเวอร์ที่มี LES คือลดค่าใช้จ่าย UPS ลงได้มาก, ลดการสูญเสียพลังงานระหว่างทาง (อาจมากถึง 15%), ประหยัดพื้นที่ศูนย์ข้อมูล, ปลอดภัยกว่าเดิมเพราะไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด, ลดปัญหาเครื่องดับเป็นจำนวนมากลงได้

ไมโครซอฟท์บอกว่าจะเปิดสเปกของ LES ให้เป็นส่วนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ Open CloudServer (OCS) ของตัวเอง และส่งเข้าโครงการ Open Compute ต่อไปครับ
ที่มา - Technet
Microsoft, Data Center, Server, Open Compute
อ่านต่อ...