BBC ประกาศโครงการ Micro Bit คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อการศึกษา เตรียมแจกจ่ายให้กับเด็กมัธยมหนึ่งทุกคนทั่วประเทศ รวมหนึ่งล้านชุด พร้อมคู่มือประกอบการเรียนการสอน ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมผ่านพีซี รองรับภาษา Touch Develop, Python, และ C++
แม้ว่า Micro Bit จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ตัวมันเองก็เป็นคอมพิวเตอร์โดยสมบูรณ์ มีหน้าจอไฟ LED และปุ่มสองข้างทำให้สามารถสร้างเกมง่ายๆ มาเล่นได้
ทาง BBC เคยทำคอมพิวเตอร์ของตัวเองมาก่อนในชื่อ BBC Micro ผลิตโดยบริษัท Acorn Computers ทาง BBC ระบุว่าบทเรียนครั้งนั้นคือ BBC ทำคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาซ้อนทับกับโครงการอื่นๆ เช่น ZX Spectrum (ขายได้ 5 ล้านเครื่องเทียบกับ BBC Micro 1.5 ล้านเครื่อง) มาครั้งนี้ทาง BBC จึงพยายามไม่ไปทับซ้อนโครงการที่มีอยู่เดิม Micro Bit จะร่วมมือกับ Raspberry Pi ให้ป็นผู้เตรียมบทเรียนให้ และมันจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอื่นๆ เช่น Arduino, Raspberry Pi, Gallileo, และ Kano ได้
BBC ตั้งเป้าให้โครงการ Micro Bit กลายเป็นจุดกระโดด (springboard) สำหรับการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี แล้วพัฒนาการคิดวิเคราะห์, พัฒนาความคิดที่ซับซ้อน, และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
หลังจากแจกครบหนึ่งล้านเครื่องแล้ว ทาง BBC ก็จะหยุดโครงการนี้ไป
ที่มา - BBC, The Micro Bit

BBC, Embedded
อ่านต่อ...