เว็บไซต์ข่าว Business Insider เผยแพร่บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหาร โดยเฉพาะ Jony Ive ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Apple โดยระบุว่า ความที่ Ive เป็นคนติดหรู ทำให้บริษัทและสินค้าของ Apple กำลังกลายเป็นสินค้าจับตลาดของหรูไปด้วย
ในรายงานข่าวอ้างบทสัมภาษณ์ของ Clive Grinyer ซึ่งเป็นอดีตพนักงานของ Apple ที่ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The New York Times ว่า บุคลิกของ Ive นั้นเป็นคนที่ติดหรู (a bit bling) และมีความต้องการที่จะทำ (น่าจะหมายถึงสินค้า) ที่เป็นของหรู (luxury) อยู่ตลอด ซึ่งบทความของ Business Insider ระบุว่า ทิศทางดังกล่าวชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีการจ้างนักออกแบบและผู้บริหารสินค้าราคาแพงมาท ำงานกับ Apple จำนวนมาก
ทั้งนี้ทาง Business ยังอ้างรายงานข่าวที่ไม่ยืนยันว่า Ive เป็นคนที่ให้ตั้งราคา 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 330,000 บาท) ของ Apple Watch Edition เอง ทั้งที่ผู้บริหารรายอื่นกังวลว่าราคานี้อาจจะสูงเกิน ไป
ที่มา - Business Insider
Apple, Jonathan Ive
อ่านต่อ...